Home

Měrné skupenské teplo tání ledu

Hmotnostné skupenské teplo topenia je teplo, ktoré prijme 1 kilogram pevnej látky, ak sa pri teplote topenia celá premení na kvapalinu o tej istej teplote. Značka: lt. Základná fyzikálna jednotka: joule na kilogram, skratka J/kg Po rozpuštění ledu jsme dále vodu zahřívali na 33°C. Z poměru časů (a tím i tepla) potřebných na tání ledu a zahřívání vody jsme experimentálně určili měrné skupenské teplo tání ledu L = skupenské teplo ( tání , tuhnutí , vypařování , varu ) l = měrné skupenské teplo ( tání , tuhnutí , vypařování , varu ) m = hmotnost látky Měrné skupenské teplo tání mědi je l t (Cu) = 204 000 J.kg -1. 4. Do 5 litrů vody o teplotě 50 0 C vložíme led. Jaká musí být hmotnost tohoto ledu aby se.. Skupenské teplo tání ledu. Vysoké ucení technické v Brně > Physics

Merné skupenské teplo topenia - Wikipédi

Ľad s hmotnosťou m a teplotou 0oC (za normálneho tlaku) prijme pri topení skupenské teplo topenia Lt =m lt ,kde lt je merné skupenské teplo topenia ľadu. V praxi sa táto veličina meria kalorimetrom. V našom prípade použijeme zmiešavací kalorimeter kde lt představuje měrné skupenské teplo tání, Qt skupenské teplo tání a m hmotnost zkoumané látky. Měrné skupenské teplo tání ledu lze určit pomocí kalorimetru. V horké vodě o hmotnosti m2 a teplotě t2 rozpustíme led o hmotnosti m1 a teplotě tt

Tłumaczenie měrné skupenské teplo tání w słowniku czesko-polski w Glosbe - wielojęzycznym darmowym słowniku online Měrné skupenské teplo kondenzační je rovno měrnému skupenskému teplu vypařování téže látky při téže teplotě. Kondenzace může nastat na povrchu kapaliny, pevné látky nebo i ve volném prostoru. Při tomto ději dochází k spojování několika molekul páry v drobné kapičky, které pak postupně rostou

Skupenské teplo tání ledu. Pracovní list Název projektového úkolu: Teplota a teploměry Třída: 6 Proto se zavádí měrné skupenské teplo tání , kde m je hmotnost tělesa z dané látky; . Led má relativně velkou hodnotu měrného skupenského tepla tání, což má pozitivní důsledek v praxi: na jaře taje sníh pomalu, vzniklá voda se stihne vsakovat či vypařovat a minimalizuje se tak vznik záplav Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kilogram pevné látky, jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty © 2020 GeoGebra. Skupenské přeměny. 2 kg ledu o teplotě -7oC se mají přeměnit na páru o teplotě 100oC. Kolik tepla je na to potřeba? Používejte konstanty: měrná tepelná kapacita ledu 2,1 kJ.kg-1.K-1, vody 4,2 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ.kg-1, měrné skupenské..

Чешско-русский словарь. skupenské teplo tání 11. Led osušíme od vody vzniklé roztáním ledu a vložíme ho do kalorimetru. 12. Zvážíme hmotnost (Mp) savého papíru i s nasátou vodou a odečteme od hodnoty získané vážením ledu s papírem (M = M − Mp). 14. Vypočítáme měrné skupenské teplo tání ledu L Merné skupenské teplo topenia. Změny skupenství výsledky. Prezentace aplikace PowerPoint. Merné teplo - základná teória a metódy merania. Téma Vyparovanie a var kvapaliny Tłumaczenie Merné skupenské teplo topenia w słowniku słowacko-polski w Glosbe - wielojęzycznym darmowym słowniku online

Hmotnostné skupenské teplo tuhnutia je teplo, ktoré odovzdá 1 kilogram kvapaliny, ak sa pri teplote tuhnutia celý premení na pevnú látku o tej istej teplote. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Merné skupenské teplo tuhnutia Měření rychlosti odpařování různých látek pomocí teploměru PASCO. Ověření na praktické ukázce skupenské teplo tuhnutia rovnajúce sa Lt - pevné amorfné látky pri zohrievaní postupne mäknú, až sa premenia na kvapalinu, preto nemajú. Teplota varu závisí od vonkajšieho tlaku (so zvyšovaním tlaku sa zvyšuje). Merné skupenské. teplo varu sa rovná mernému..

Určení skupenského tepla tání - YouTub

 1. Merné skupenské teplo topenia • Skupenské teplo topenia L je teplo, ktoré prijme teleso z kryštalickej látky s určitou hmotnosťou pri teplote topenia, aby sa premenilo na kvapalinu tej istej teploty. Skupenské teplo topenia závisí od hmotnosti telesa a od druhu látky
 2. Sklep z energooszczędnym oświetleniem LED. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo żarówki LED, taśmy LED, profile LED, naświetlacze LED, sterowniki, świetlówki LED oraz wiele innych artykułów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
 3. Skupenské teplo tání ledu. Vysoké ucení technické v Brně > Physics
 4. Teplo captures some of the tea brewing ritual in a convenient, beautiful design that puts brewing control back into the drinker's hands. Control your tea brewing to absolute accuracy using the Teplo mobile app over bluetooth or wireless
 5. Established in the year 2017 at Pune, Maharashtra, we Teplo Energy Solutions India Private Limited are a Private Limited Company based firm, engaged as the foremost manufacturer of Garden Light, LED Light, Flood Light, etc.Our products are high in..
 6. Merné skupenské teplo topenia. Čo sa deje ak rovnomerne odoberáme teplo z kvapaliny, ktorá vznikla roztopením pevnej látky? Skupenské teplo tuhnutia a merné skupenské teplo tuhnutia. Pohľad na topenie a tuhnutie z hľadiska molekulovej fyziky

Skupenské změny - vyřešené příklad

Merne skupenské teplo je teplo, ktoré ak prijme teleso s m1kg pri teplote topenia, premení sa na kvapalinu s tou istou teplotou. PowerShow.com is a leading presentation/slideshow sharing website. Whether your application is business, how-to.. Za teplo si lidé připojení na dálkové vytápění nejspíš od příštího roku opět připlatí i přesto, že se sníží daň z 15 na 10 procent. Jenže podle ekonomů aktualizováno 07.09 Měrné skupenské teplo výparné: 2,5 MJ l -1 (0,7 kWh l -1 ) Příkon solární energie v ČR: 1 200 kWh m -2 rok -1 Na výpar je na plochách dostatečně saturovaných vodou spotřebováno: 840-960 kWh m -2 rok -1 tedy 3 000-3 500 MJ m -2 rok -1 při odpaření..

Skupenské teplo tání ledu - Physics - VUT v Brně - StuDoc

 1. Preklad teplo zo slovenčiny do maďarčiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.sk
 2. 12 €. OMLOPP Spot beleuchtet Schrankinnenräume - der Inhalt ist besser zu erkennen, Gesuchtes findet sich leichter. Ein praktischer und dekorativer Blickfang als Ergänzung der Einrichtung. Leuchtdioden verbrauchen ca
 3. leporelo.info. Teplo skupenské přeměny. , teplo přijaté (odevzdané) molem látky při uskutečnění příslušné skupenské přeměny
 4. Çeviri Kelime měrné skupenské teplo tání
 5. ● A. Celsius (0 °C - tání ledu, 100 °C - var vody) ● D. G. Farnheit (100 °F - teplota lidského těla) [t] = °C Celsiův stupeň, vedlejší jednotka SI. měrné skupenské teplo F tání. l F vypař. l
 6. Tání a tuhnutí -u amorfních látek není přesný bod tání l(t) - měrné skupenské teplo tání , množství tepla, kterým ohřejeme látku o hmotnosti 1kg na příjmáme ve formě tepla - látky při tuhnutí zmenšují objem - voda při tuhnutí zvětšuje objem (až o 9%)- důsledky:eroze, trhání skall, na poušti velké rozdíly..

• měrné skupenské teplo sublimace a desublimace = teplo, potřebné ke změně skupenství jednoho kilogramu látky určité teploty bez změny jeho teploty Použijte předešlé myšlenky (tání) a stanovte, jak závisí na rostoucím a klesajícím tlaku. • skupenské teplo vypařování = teplo, potřebné ke změně.. Určete skupenské teplo a měrné skupenské teplo tání daného tělesa. Slideshow 4189595 by caspar. SKUPENSKÉ PŘEMĚNY. TEST. t/°C 150. 1. Na obrázku je graf závislosti teploty tělesa o hmotnosti 4 kg na přijatém teple Skupenské teplo L se v některé literatuře také nazývá teplo fázové přeměny. Skupenské teplo je teplo, které homogenní těleso přijme nebo odevzdá při změně skupenství. Molární skupenské teplo Lm je teplo potřebné k fázové změně jednoho molu látky Měrné skupenské teplo tání je teplo, potřebné k roztavení 1 kilogramu látky zahřáté na bod tání. Je definováno: , kde je skupenské teplo tání KŘIVKA TÁNÍ začíná bodem T a pravděpodobně nemá ukončení. Pro vodu má zápornou směrnici, protože teplota tání ledu s rostoucím tlakem klesá Měrné skupenské teplo varu se rovná měrnému skupenskému teplu vypařování při teplotě varu kapaliny. Přeměna z pevného skupenství přímo na plyn se nazývá sublimace. Děj opačný je desublimace. Měrné skupenské teplo sublimac

Vypočítejte celkové teplo, které přijal. (měrné skupenské teplo tání ledu je 334·103 J·kg−1, měrné teplo ledu je 2100 J·kg−1·K−1) + 668 kJ - 4,2 kJ - 1 - 7,8 K 58. Kolik tepla je nutné dodat olověnému tělesu o hmotnosti 4 kg, které je zahřáté na. teplotu tání, jestliže se těleso přemění z pevného.. Tomuto teplu říkáme měrné skupenské teplo tání (tuhnutí) a označujeme jej lt . lt nám říká, kolik tepla je potřeba ke změně skupenství 1 kg dané látky, jedná se tedy o konstantu vlastní konkrétní látce. Pokud chceme znát teplo Q nutné ke změně skupenství celého tělesa, vynásobíme lt hmotností m Skupenské teplo tuhnutí je teplo, které odevzdá kapalina při přechodu na pevnou látku během tuhnutí. Velikost skupenského tepla tuhnutí je pro stejnou látku stejná jako velikost skupenského tepla tání. Teplo, které odevzdá 1 kilogram látky se nazývá měrné skupenské teplo tuhnutí Skupenské teplo tání - výpočet. Pavel Broža. Abone ol. Videonávod výpočtů tepla skupenské změny z pevného na kapalné skupenství a naopak. Součástí jsou úkoly k zamyšlení a 4 příklady. katma

teplem tání ledu L = m 1 . a teplem Q 1 na jedné straně a teplem Q 2 , jež může teplá voda vydat při svém ochlazení z teploty t 2 = 60 o C na výslednou teplotu t  0 o C na straně druhé..... Q 2 = m 2 .c 2 .( t 2  t) . Výslednou teplotu t pak získáme řešením rovnice L + Q 1 = Q 2 . Vzhledem k výše.. ď. ĉ. měrné skupenské teplo tání ledu.docx. (184k). Lenka Takáčov skupenské teplo tání. Translate. Copy Print Download (.txt) Share Link Add to Favorites Display in context Skupenství (změna skupenství (tání (skupenské teplo tání, změna z pevného: Skupenství (změna skupenství, plynné (stlačitelný, tekutý, udržování v uzavřené nádobě), pevné (pevné uspořádání částic, drží svůj tvar), kapalné..

Merné skupenské teplo topenia - Wikiwan

Lt skupenské teplo tání (teplo potřebné k tomu, aby látka přišla ze skupenství pevného do skupenství kapalného). pro běžné látky stejné hmotnosti je různé → proto zavádíme tzv. MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ (lt) lt = Lt/m jednotka: J.kg-1 pro různé látky je různé, hodnoty najdeme v.. 392. Vyberte správná tvrzení, víte-li, že: měrné skupenské teplo tání ledu při 0°C je 334 J.g-1, měrné skupenské teplo vypařování (varu) je při 100°C méně tepla než k odpaření vody téže hmotnosti při teplotě 100°C D) k roztáni ledu o teplotě 0°C a ohřátí vody dané hmotnosti na teplotu 40°C je třeba.. Platí-li pro měrné tepelné kapacity dvou látek A a B nerovnost , znamená to, že látce B je třeba dodat větší teplo, abychom ohřáli obě látky o stejný přírůstek teploty. Dnešní video vám přiblíží hned dvě skupenské změny najednou probíhající ve sklenici vody s ledem. Tou první je tání ledu ve vodě

Měrné skupenské teplo tání - Wikiwan

Při čištění vybrala z boxu do nádoby led o celkové hmotnosti 2,3 kg a o teplotě 0 °C. a) Aby led roztál, můžeme do nádoby přilít z hrnce o objemu 6,5 l vodu o teplotě. Měrná tepelná kapacita vody je c = 4 180 J/(kg · °C), hustota vody ϱ = = 1 000 kg/m3 a měrné skupenské teplo tání ledu lt = 334 kJ/kg Keyword. share/change. měrné skupenské teplo tání ledu. 8.11%. mereni skupenskeho tepla. 7.68%. -18.55%. měrné skupenské teplo tání ledu tabulky ..Skupenské teplo tání - Teplo, které se musí látce dodat, aby změnila své skupenství z pevného na kapalné při téže teplotě -L T [J] Měrné skupenské teplo tání -[L T ] =J 1 kg látky, aby změnila své skupenství -L T = l T . m - Snížení teploty tání se dá ovlivnit přidáním jiné látky (př. Sůl a led) Skupenské teplo, které je pro tání potřeba, se získá opětnou krystalizací vody v místech s menším tlakem, tedy nad drátkem. kde Tfus je teplota tání, ∆fusX = Xvoda − Xled je změna veličiny X způsobená táním, ρs hustota ledu, ρl hustota vody a ∆fusHsp specická (měrná) entalpie tání..

Videonávod výpočtů tepla skupenské změny z pevného na kapalné skupenství a naopak. Součástí jsou úkoly k zamyšlení a 4 příklady. Základní veličiny termiky jsou teplo a teplota. Tato slova denně používáme, ale dnes se podíváme na jejich přesný fyzikální význam Videonávod výpočtů tepla skupenské změny z pevného na kapalné skupenství a naopak. Součástí jsou úkoly k zamyšlení a 4 příklady. Je důležité správně si nakreslit jednotlivé pochody látky (ohřátí/ochlazení, tuhnutí/tání, zkapalnění/vypaření)

Skupenské teplo vypařování. Skupenské teplo vypařování Tomuto teplu říkáme měrné skupenské teplo tání (tuhnutí) a označujeme jej lt. lt nám říká, kolik tepla je potřeba ke změně skupenství 1 kg dané látky, jedná se tedy o konstantu vlastní konkrétní látce. Pokud chceme znát teplo Q nutné ke změně skupenství celého tělesa, vynásobíme lt hmotností m TEPLO - Teplo | Official Audio MOON Records Audio Před 2 dny. Teplo v kostce - vedlejší energetické produkty Elektrárny Opatovice Před 2 lety. Skupenské teplo tání - výpočet Pavel Broža Před 3 lety. S Hudbou Vesmírnou - No a čo S Hudbou Vesmirnou Před rokem Teplo (feat. Red Samara Automobile Club) (Radio Mix). 3 anos atrás. Tomáš Panacik Moravanský. Panáčik - Teplo. 7 anos atrás. Pavel Broža. Skupenské teplo tání - výpočet

heat of fusion. měrné skupenské teplo tání. heat of vaporization. měrné skupenské teplo varu. loose. volný, nepevný, povolený, neutažený ▼ Skupenské teplo varu. Ve videonávodu jsou dva řešené příklady výpočtu skupenského tepla varu kapaliny/taveniny, 3 základní příklady k procvičení s výsledky a 3 výrazně náročnějš Atomové číslo 29 Relativní atomová hmotnost 63,546 amu Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4s1 Skupenství Pevné Oxidační čísla Cu0, Cu1+, Cu2+, Cu3+, Cu4+ Tvrdost 3 Teplota tání 1 084,62 °C, tj

Teplo v zimě, chlad v létě. Čerstvé potraviny na dosah ruky, čisté prádlo bez dřiny. Vaření bez štiplavého kouře. Jednou prodávají hrnce, podruhé elektřinu nebo mobilní tarify. A nově teplo. Zastavují lidi na ulici nebo zvoní na dveře v tu nejméně vhodnou chvíli Měrné skupenské teplo tání. Měrné skupenské teplo varu Skupenské teplo lze chápat jako tepelné energie v skryté formě, která se dodává nebo extrahovat změnit stav látky bez změny jeho teploty. Příklady jsou latentní teplo tání a latentního výparného tepla zapojený do fázových změn , tedy látky, kondenzační nebo odpařovací při zadané teplotě a tlaku Merné skupenské teplo varu (tiež vyparovania) je teplo, ktoré prijme 1 kilogram kvapaliny, ak sa pri teplote varu celá premení na plyn o tej istej teplote. Merné skupenské teplo vyparovania sa určuje pre každú teplotu zvlášť, keďže vyparovanie môže prebiehať pri ľubovoľnej teplote..

Skupenské zmeny - riešené príklad

Skupenské teplo tání - vzorec. Lt = mlt. Počet fází ve stav, kt. odpovídá kterémukoliv bodu na některé z křivek fázového diagramu dané čisté látky. Ve fázovém diagramu látky je pod křivkou syté páry. oblast přehřáté páry. jednotka měrné tepelné kapacity Vodu o hmotnosti 5,5 kg a o teplotě 70 °C máme ochladit na teplotu 30 °C vhozením ledu o teplotě 0 °C. Jaká je potřebná hmotnost ledu? Měrné skupenské teplo tání ledu je 332 kJ × kg-1. Tepelnou kapacitu nádoby neuvažujte Skupenské teplo. Obecné. Název, značka. Toto množství tepla, které je nutné přidat nebo odebrat látce, se zastarale nazývá skupenské teplo. Jedná se o druh tzv. latentního tepla, jehož dodání či odebrání se neprojeví změnou teploty látky Teplo. Odbor regulace teplárenství se zabývá stanovováním závazných podmínek pro sjednávání a kalkulaci věcně usměrňované ceny tepelné energie, k čemuž vydává příslušná Cenová rozhodnutí. Prostřednictvím Sdělení jsou uveřejňována stanoviska Energetického regulačního úřadu pro oblast.. Měrné skupenské teplo tání ledu. Křivka tání pevné látky. Ověření činnosti termostatu. Endotermické a exotermické reakce. Tání a mrznutí vody. Teplota tuhnutí ještě jednou. Skupenské teplo tání ledu

Skupenské teplo tání je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu. !Zvětšit! na kapalinu během tání. Teplo, které přijme jeden kilogram látky, se nazývá měrné skupenské teplo tání Teplo 5. Výpočet tepla - příklady. Skupenské teplo tání 16. Sublimace a desublimace. 17. Měrné skupenské teplo tání, měrné skupenské teplo varu. 18. Měrné skupenské teplo vypařování, měrné skupenské teplo sublimace 19. Sytá pára. 20. Fázový diagram Skupenské teplo tání - výpočet. Videonávod výpočtů tepla skupenské změny z pevného na kapalné skupenství a naopak. Součástí jsou úkoly k zamyšlení a 4 příklady Skupenské teplo tání (20° C). 13% IACS. Měrné teplo. .036 CAL/g / ° C. Tepelná vodivost. Příznivé vlastnosti Odolnost proti korozi * Dobrá tepelná vodivost * Vysoký bod tání 5425° F (2996° C) * Vynikající Gettering vlastnosti * Akce dobrá ventil * Tvrdý, Trvalé & Tvárné

Video: Led v kalorimetru — Sbírka úloh Vedení tepla (7

Z tejto rovnice vypočítame merné skupenské teplo topenia

Stanovení měrného skupenského tepla tání ledu

Vnitřní energie, teplo, šíření tepla vedením, prouděním a zářením, tepelný vodič a izolant, teplotní objemová roztažnost, stupnice a její druhy, skupenské pře.. Proč je V iglú teplo? Po tísíce let si lidé obývající Arktidské oblasti stavěli příbytky z ledu a sněhu. A to proto aby se zahřáli a schovali.. Kilowatthodina (kWh) energie vystačí přibližně na půlhodinový provoz elektrického přímotopu, nebo hodinové vaření na jedné plotýnce sporáku, anebo dvoudenní svícení LED zářivkou apod. Drahá cena. Teplo z pelet

měrné skupenské teplo tání - Słownik czesko-polski - Glosb

3. Změřte měrné skupenské teplo tání ledu. Použité přístroje a pomůcky: 1. Kalorimetr, rychlovarná konvice, váhy, digitální a analogový teploměr. Teplo je definováno jako energie předaná mezi systémem a jeho okolím, přičemž přenos energie probíhá díky jejich teplotnímu rozdílu Skupenské teplo tuhnutia a merné skupenské teplo tuhnutia. Pohľad na topenie a tuhnutie z hľadiska molekulovej fyziky. Prípad amorfných látok. Čo sa deje ak rovnomerne odoberáme teplo z kvapaliny, ktorá vznikla roztopením pevnej látky? Teplota tuhnutia

Skupenské teplo tání ledu

Skupenské teplo tání ledu. Teorie, měření, analýza a shrnutí. Materiály ke stáhnutí. Experiment ve formátu PASCO (.spk, .spk2, .cap, .ds) : tani-ledu.spk2 Skupenské premeny látok Pod pojmom skupenské premeny chápeme dej, kedy sa látka mení z jednej svojej formy na inú. Je to dej, kedy sa vplyvom zmien vonkajších podmienok narúša silové pôsobenie medzi časticami, presnejšie povedané sa toto silové pôsobenie medzi časticami mení.. Vyrábíme a spolehlivě dodáváme ekologické teplo a elektrickou energii. Obyvatelé města Brna se na nás spoléhají už 87 let 4 skupenské teplo tání. 7 skupenské teplo zkapalňování. скрытая теплота сжижения ▲[[bg:Специфична топлина на топене]]. [[ca:Calor de fusió]]. [[cs:Měrné skupenské teplo tání]]. [[eu:Urtze-entalpia]]

Tání :: ME

54 skupenské teplo varu. Lv. 55 elektrická práce. l t měrné skupenské teplo tání [kJ/kg] m hmotnot [1 kg] ..teplota tání, skupenské teplo tání, elektronová struktura, elektronegativita, teplotní koeficient elektrického odporu, teplota varu, skupenské teplo varu, základní spektrální term, standardní redoxní potenciály, ionizační potenciály (energie), teploty dalších fázových přeměn, skupenská tepla dalších.. af:Smeltingswarmte ast:Entalpía de fusión ca:Calor de fusió cs:Měrné skupenské teplo tání de:Schmelzwärme ko:융해열 it:Entalpia di fusione lt:Lydymosi šiluma jbo:manri dujbi'o nejni hu:Olvadáshő nl:Smeltwarmte sl:Talilna toplota sr:Топлота топљења sv:Smältvärme th.. tt - teplota tání při normálním tlaku 1000 hPa, tv - teplota varu při normálním tlaku 1000 hPa, lt - měrné skupenské teplo tání při teplotě tání a normálním tlaku, lv - měrné skupenské teplo varu při teplotě varu a normálním tlaku, není-li uvedeno jinak. Hodnoty v tabulce jsou v mnoha případech jen přibližné..

cled - měrné teplo ledu cvoda - měrné teplo vody (75,3 J.mol-1.K-1) Průměrná Sw - entropie vody (J.mol-1.K-1) ΔSm - entropie ledu při tání (41,2 J.mol-1.K-1) ΔHm - teplo fuze ledu (6025 J.mol-1) cvoda Diferenciální teplo sorpce Es lze zjistit také numerickou derivací termodynamické definic cswiki Měrné skupenské teplo tání. dawiki Smeltevarme. dewiki Schmelzenthalpie. simplewiki Enthalpy of fusion. siwiki විලයන එන්තැල්පිය. skwiki Merné skupenské teplo topenia. slwiki Talilna toplota Dobrý den, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste navštívili obchod rodinné výrobní firmy TEPLO DOMOVA. Porozhlédněte se prosím, jistě zde najdete věci, které by Vás či Vaše blízké mohly zajímat Merné_skupenské_teplo_sublimácie. Home Tabulka uvádí vybrané algoritmy pro vlastnosti vody, jako jsou tlak na mezi sytosti, měrný objem, měrná hmotnost, součinitel objemové roztažnosti, modul pružnosti, součinitel tepelné vodivosti, dynamická viskozita, Prandtlovo podobnostní číslo, Skupenské teplo, Měrná tepelná kapacita, Teplota na mezi..

 • Vyrazky na tvari.
 • Tonsillitis cesky.
 • Jak nejrychleji odkyselit organismus.
 • Jak získat zlato ze součástek.
 • Cenová nabídka online zdarma.
 • Eufab nosič jízdních kol amber iv recenze.
 • Pinterest jaro velikonoce.
 • Klučičí jména 2017.
 • Mutumutu zkušenosti.
 • Andula a františek.
 • Za jak dlouho může muž znovu.
 • Pivovarský dvůr liberec.
 • Neumim kojit.
 • Tradicni strudl.
 • Jak vyhubit kočky.
 • Zubní můstek životnost.
 • Jak zpracovat trauma.
 • Sebevražda uherské hradiště 2018.
 • Numismatický katalog.
 • Jak pracovat v noci.
 • Mindok knihy.
 • Televize s vestavěným hdd.
 • Spinalis ergonomic.
 • Apple pc 2018.
 • Vymalba jako beton.
 • Kmitání a vlnění rozdíl.
 • London city airport live webcam.
 • Manžetové knoflíčky jak nasadit.
 • Postroj do auta greendog bezpečnostní pro psa.
 • Jak se pozná mrtvý zub.
 • Salome akordy.
 • Ohlášení stavby jímka.
 • Výbušná síla trénink.
 • Landek park akce.
 • Jak vyrobit vínovici.
 • Proměnění páně.
 • Jak poznat neupřímného člověka.
 • Domestos.
 • Jak poznat pohlaví papouška.
 • Jak připravit fenu na krytí.
 • Kalendář 2017 k vytisknutí.